22.03.2022 Одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 – BG16RFOP002-2.089-5722-C01

На 21.03.2022 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-5722-C01 между „Микросистеми“ ООД и Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект № BG16RFOP002-2.089-5722-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 50 000.00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране

Кратко описание на проекта: Подкрепа на „Микросистеми“ ООД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на „Микросистеми“ ООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от изпълнението на проекта: Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност на „Микросистеми“ ООД, като част от българските малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места, чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

22.03.2022 г.

Дистанционно подновяване на сервизен договор

Подновихте ли своя договор за сервиз на касов апарат?

Фирма Микросистеми се старае да бъде в крак с иновациите. В това забързано ежедневие гледаме максимално да улесним бизнеса и да не прекъсваме работния график на фирмите. За ваше удобство предлагаме дистанционно подновяване на сервизен договор и такса СИМ карта на вашите касови апарати и фискални принтери и то без допълнителна такса за това.

Всичко се случва бързо, лесно и удобно без посещение в офисите на сервиза!

01.01.2022 г.

Променен адрес на офиса на ул. Георги Бенковски 9

Уважаеми клиенти ,

Oт 01.07.2021 г. офисът на МИКРОСИСТЕМИ, намиращ се на ул. Георги Бенковски №9 се премести на адрес:

гр. Варна, кв. Левски, ул. Студентска  № 1А, офис 8 (стъклената сграда до Lidl на ул. Мир, над магазин dm).

Заповядайте на новия ни адрес  или се свържете с нас за повече информация.

01.07.2021 г.

Извънредни мерки – ново работно време

Във връзка с наложените извънредни мерки за ограничаване на разпространението на вирус ‘COVID-19’ на територията на Република България, се налага да въведем промени в начина ни на работа. Работно време – офисите ни ще работят всеки делничен ден от 09:00 до 17:00. Въвеждаме пропусквателен режим – във връзка с препоръките за ограничаване на физическите контакти, временно са създадени приемо-предавателни гишета, след които няма да бъде възможен достъпа до вътрешността на офисите.

Влизането в офиса само с поставена маска.

16.03.2020 г.

Нов адрес на Микросистеми, офис Левски

Уважаеми клиенти ,

Oт 15.11.2017 г.офисът на МИКРОСИСТЕМИ, намиращ се на бул.“Левски“ N:8 се премести на адрес:

гр. Варна, кв. Левски, ул. Студентска  № 1А, офис 8 (стъклената сграда до Lidl на ул. Мир, над магазин dm).

Очакваме Ви в нашия нов офис!

15.11.2017 г.

Електрически велосипеди и скутери

Заповядайте в новооткрития щанд за продажба на електрически велосипеди и скутери в нашия офис.

Адрес: Варна 9010, бул. Левски до бл.9, Компютърен Център “Риск Електроник“.

За повече информация посетете сайта : https://e-motion-life.com/

Възползвайте се от нашето предложение за тест драйв!

13.12.2016 г.

Нови възможности на крановата везна Titan XXR

С новите възможности на крановата везна Titan XXR могат да се създадат и редактират списъци на продаваните продукти, клиентите на фирмата и превозните средства, на които се товари. При работа с принтер вие ще можете да разпечатате кантарна (експедиционна) бележка, в която да има информация за продавания продукт, клиента и превозното средство, на което се товари измерения товар.

Отпечатването на резултата от тегленията става на мобилен принтер Datecs DPP-250, печатащ на термохартия с ширина 57мм. Включва се към терминала на везната с кабел. Позволява печат на бележки с натрупване и на единични тегления.

30.05.2011 г.