ТЕРМО РОЛКИ И ЕТИКЕТИ

Предлагаме термо ролки за всички видове касови апарати и фискални принтери. Ширина на ролките 57 мм и диаметър 35 мм, 40 мм и 55 мм. Ширина на ролките 79 мм и диаметър 60 мм.

Самозалепващите етикети са предназначени за използване от:

  • баркод принтери;

  • етикетиращи везни;

  • маркиращи клещи и др.

EТИКЕТИ ЗА ТЕРМОДИРЕКТЕН ПЕЧАТ

Подходящи за информационни, ценови, рекламни и фирмени етикети в суха и неагресивна среда.

ЕТИКЕТИ ЗА ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

Подходящи за етикети, към които има изисквания за добра устойчивост на изображението към околната среда.

КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на:

  • Спиране на захранващото напрежение;

  • По време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;

  • При регистрирана кражба на ФУ за срок не по-дълъг от 7 дни;

  • Извършване на експертиза на ФУ от БИМ;

Касова бележка от кочан се издава в два екземпляра.

Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова.

Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Оборотът от касовите бележки за всеки ден се въвежда в касовия апарат, когато устройството вече е в изправност.

ФАКТУРИ – КОЧАН

Предлагаме кочан с универсални фактури, съобразени с изискванията на ЗДДС.

Изработваме персонализирани фактури / фактурник / по готов одобрен образец.

Изработката и печата на фактури се извършва на химизирана хартия в 3 екземпляра: един оригинал и две копия. Срокът за изработка може да бъде 24 ч. или 5 дни.

В един кочан фактури се съдържат 33 броя фактури, които са номерирани и микроперфорирани (за лесно откъсване от кочана).

Кочаните са с телбод и лепени за здравина и оформен с картон-подложка.

За поръчка на кочани с фактури е необходимо да представите:

  • Копие от съдебно решение на фирмата

  • Копие от регистрация по ДДС (ако сте регистрирани).