ТЪРГОВСКИ ВЕЗНИ ТРЕМОЛ

 Електронните везни от серията Tremol ACS  са предназначени за използване в  магазини, складове, пазари, лаборатории, домакинства.

 Tremol ACS е ценообразуваща електронна везна, отговаряща на  европейските стандарти за качество.

 Оборудвана с батерия, издържаща на работа без захранване до 60 часа.

 Максимален товар 15/30 кг.

 Клас на точност: III

 Размери на платформата: 335mm x 330mm x 112mm.

 Предлагат се в три разновидности:

    – без интерфейс;

    – с интерфейс (за връзка с касов апарат и компютър);

    – с изнесена клиентска индикация и интерфейс.

ТЪРГОВСКИ ВЕЗНИ ЕЛИКОМ

 Електронните везни от серията Еликом  са предназначени за използване в  магазини,  складове, пазари, лаборатории, домакинства, цехове.

Микросистеми предлага следните видове везни  Еликом:

    – Търговски везни с максимален товар: 3/6 кг.; 6/15 кг. ; 15/30 кг.

 Серии S200, S300M, S300F, S300P и S300PM.

Везните са с интерфейс за работа с касов апарат и компютър, с функция запаметяване на информация за над 1500 артикула.
Моделите разполагат с опция етикиращ принтер, ценообразуване,  възможност за броячни функции и водене на клиентска сметка и акумулаторно захранване.

    – Платформени везни с максимален товар до 300 кг и размери на платформата от 300 x 300 мм до 700 x 800 мм.

 Серия E.

ВЕЗНИ ЗА НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

  Микросистеми предлага следните везни за технологични цели:

    – Бижутерски везни

       * Максимален товар до 300 гр с деление 0,01 гр. Размер на платформата 50 x 57 мм.

       * Максимален товар до 500 гр. с деление  0,1 гр. Размер на платформата 48 x 68 мм.

     – Кухненски везни

       * Максимален товар до 10 кг. с деление 1 гр.

       * Максимален товар до 40 кг. с деление 5 гр. Размер на платформата 230 x 330  мм.

    – Платформени везни

       * Максимален товар до 100 кг. с деление 50 гр. Размер на платформата 300 x 400  мм.

       * Максимален товар до 150 кг. с деление 50 гр. Размер на платформата 400 x 500  мм.

       * Максимален товар до 300 кг. с деление 100 гр. Размер на платформата 300 x 400  мм. и 400 x 500  мм.