Касов апарат Tremol М20

Фискална памет             2000 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване DC 9.6 V – 2.75 A
Размери 195 x 222 x 90 mm, 0,900 kg
Департаменти до 40
Артикули до 65 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 160 x 80 т.
Батерия не
Цвят бял
Кратка инструкция

Касов апарат Datecs DP150

Фискална памет             1825 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване DC 9 V – 3.5 A
Размери 160 x 226 x 97 mm, 0,700 kg
Департаменти до 9
Артикули до 2 500
Оператори до 8
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, 2 реда до 22 символа
Батерия не
Цвят бял и черен
Кратка инструкция

Касов апарат Daisy Compact M01

Фискална памет             1200 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване 5 V
Размери 195 x 180x 65mm, 0,460 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка,132 x 48 т.
Батерия да
Цвят черен и червен
Кратка инструкция

Касов апарат Eltrade A3

Фискална памет             1500 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване 12 V, 2 A
Размери 168 x 223 x 78 mm, 0,534 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, 128 x 64 т.
Батерия не
Цвят бял
Кратка инструкция

Касов апарат Daisy Perfect M

Фискална памет             1200 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване 7.5 V, 3.3 A
Размери 163 x 242 x 73 mm, 0,664 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, 132 x 64 т.
Батерия опция: стационарен или мобилен
Цвят черен,червен и бял
Кратка инструкция

Касов апарат Datecs DP 25X

Фискална памет             3650 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване 9 V, 3.5 A
Размери 168 x 243 x 69 mm, 0,800 kg
Департаменти до 99
Артикули до 100 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, до 4 реда и 22 символа на ред
Батерия не
Цвят бял
Кратка инструкция

Касов апарат Daisy Perfect S01

Фискална памет             1200 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 40 mm диаметър
Захранване 7.5 V, 3.3 A
Размери 107 x 218 x 50 mm, 0,360 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, 132×64 т.
Батерия опция: стационарен или мобилен
Цвят бял и черен
Кратка инструкция

Касов апарат Tremol S25

Фискална памет             2000 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 45 mm диаметър
Захранване 7.4 V
Размери 90 x 200 x 65 mm, 0,330 kg
Департаменти до 40
Артикули до 65 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка, 160×80 т.
Батерия да
Цвят черен, оранжев, жълт, син,бял и червен
Кратка инструкция

Касов апарат Datecs WP50X

Фискална памет             3650 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване DC 9 V – 3.5 A
Размери 90 x 222 x 73 mm, 0,570 kg
Департаменти до 99
Артикули до 100 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка до 2 реда и 22 символа на ред
Батерия да
Цвят черен
Кратка инструкция

Касов апарат Daisy Expert SX01

Фискална памет             1200 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 40 mm диаметър
Захранване DC 7.5 V – 3.3 A
Размери 90 x 222 x 73 mm, 0,570 kg
Департаменти до 50
Артикули до 100 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 132 x 48 т.
Батерия да
Цвят
бял
Кратка инструкция

Касов апарат Tremol S21

Фискална памет             2000 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 48 mm диаметър
Захранване DC 9.6 V – 2.75 A
Размери 104 x 207 x 40 mm, 0,500 kg
Департаменти до 40
Артикули до 65 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 120 x 32 т.
Батерия да
Цвят
бял
Кратка инструкция

Касов апарат Eltrade B1

Фискална памет             1500 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 40 mm диаметър
Захранване DC 12 V – 2 A
Размери 100 x 210 x 70 mm, 0,374 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 132 x 64 т.
Батерия опция: стационарен или мобилен
Цвят
черен
Кратка инструкция

Касов апарат Daisy Compact S

Фискална памет             1200 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 40 mm диаметър
Захранване 5 V
Размери 84 x 167 x 60 mm, 0,300 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 132 x 48 т.
Батерия да
Цвят
черен и червен
Кратка инструкция

Касов апарат Tremol A19 Plus

Фискална памет             2000 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 48 mm диаметър
Захранване DC 9.6 V – 2.75 A
Размери 112 x 200 x 80 mm, 0,750 kg
Департаменти до 40
Артикули до 65 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 160 x 80 т.
Батерия да
Цвят
бял
Кратка инструкция

Касов апарат Eltrade B3

Фискална памет             1500 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване DC 12 V – 2 A
Размери 175 x 235 x 75 mm, 0,620 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 132 x 64 т.
Батерия не
Цвят
бял
Кратка инструкция

Касов апарат Tremol M23

Фискална памет             2000 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 55 mm диаметър
Захранване DC 9.6 V – 2.75 A
Размери 200 x 210 x 95 mm, 0,900 kg
Департаменти до 40
Артикули до 65 000
Оператори до 20
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 160 x 80 т.
Батерия не
Цвят
черен
Кратка инструкция

Касов апарат Eltrade A1

Фискална памет             1500 записа за дневни отчети
Термохартия 57 mm ширина, 34 mm диаметър
Захранване DC 12 V – 2 A
Размери 95 x 195 x 50 mm, 0,316 kg
Департаменти до 50
Артикули до 30 000
Оператори до 30
Операторски дисплей            Графичен с подсветка 128 x 64 т.
Батерия опция: стационарен или мобилен
Цвят
бял
Кратка инструкция